Styreleder Elisabeth Gjems sier at å ved å inngå denne avtalen vil vi sikre framtidig drift og økonomi.

Hun uttrykker respekt for de ulike meningene knyttet til saken, men er sier at de økonomiske hensynene veide tungt.

– Veien videre nå blir å avslutte all virksomhet som hører til det gamle NLR Innlandet, sier Gjems.

Et avviklingsstyre, bestående av dagens styre, står for den formelle oppløsningen og avslutningen av selskapet.

Ansatte sikres

Fusjonsavtalen legger opp til en virksomhetsoverdragelse som ivaretar alles interesser.

– Alle ansatte vil beholde sin kontorstruktur og sine stillinger inn i det nye selskapet. Vi vil ta vare på kompetanse, rådgivere og teknikere, sier styreleder Elisabeth Gjems. – Dette sikrer arbeidsplasser og faglig fellesskap.

Nå kan igjen fokuset rettes mot å gi bonden riktig og relevant rådgiving.

Styrket

– Jeg vil takke alle ansatte for å ha stått i en krevende situasjon og blitt i jobben, til tross for usikkerhet på arbeidsplassen. Jeg opplever at vi nå står mer samlet enn tidligere, sier Franz Andres Bakken, ansattes representant i styret.

Nye NLR SA