Selv om prisen på handelsgjødsel har gått noe ned, beskriver Rune Granås, fagleder grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet den fortsatt som høg. Derfor er han åpen for at grovfôrprodusenter skal vurdere gjødslingsnivået i enga denne sesongen.

– Det viktigste du kan gjøre nå, er å skaffe oversikt over fôrbeholdinga etter førsteslåtten. Vi må ikke komme i den situasjonen at vi ikke gjødsler til avlingspotensialet i enga dersom du ikke har nok fôr, sier Granås.

3 A7 A4157

La deg ikke lure

– Mange rapporterer om et stort antall rundballer, gjerne en tredel mer enn på førsteslåtten i fjor. Vi minner om at rundballer er et dårlig mål for avlingsnivå. Årets førsteslått har generelt et lavere tørrstoffinnhold, og det vil følgelig gi et høgere antall rundballer. Vit derfor hvor mye fôr du har på lager før du bestemmer deg for gjødslingsstrategi, råder Granås.

To strategier

Gjødsling i eng etter førsteslått kan grovt sett deles i to strategier. Dersom du gjødslet som normalt i vår, kan du vurdere å skru ned mengden gjødsel nå - dersom du får nok fôr totalt sett.

– Var du derimot en av dem som reduserte vårgjødslinga, må du være ekstra påpasselig så du ikke gjødsler så lite at det går utover totalt avlingsnivå for året og dermed fôrlageret til vinteren, sier rådgiveren.

– Uansett hvilken strategi du velger, er det viktig å gjødsle raskt etter høsting, supplerer Granås.

Han oppfordrer grovfôrdyrkere til å ta kontakt med sin grovfôrrådgiver for å diskutere strategi tilpasset den enkeltes forhold og forutsetninger.

Nettside hero

Utnytt det du har optimalt

Krevende tider krever god kunnskap. Med høye priser på gjødsel, maskiner, diesel, plast og mye annet må alt gjøres litt mer rett. Sammen finner vi gode løsninger for ditt bruk!

  • Justering av gjødslingsplan
  • Innstilling og bruk av sentrifugalspreder
  • Teig til teig-vurdering
  • Innstilling og bruk av slåmaskin, rive og annen redskap
  • Oppstartsråd presisjonslandbruk

Vi er her for deg. Vi har kunnskapen og verktøykassa, og er alltid i nærheten.

Vis meg aktuelle tjenester