I tillegg har slakteriene starta opp med lammesesongen, og ved levering i de «riktige» ukene, kan det være penger å hente i form av bedre kilopris. Får man til plukkslakting rett fra utmark er dette både lønnsomt, effektivt og god utnyttelse av utmarksbeite.

Feltforsøk gjort av Todnem & Lunnan i NIBIO, i perioden 2000-2011, viste en kraftig reduksjon av fôrkvalitet hos ulike grasarter og starr på bladstadiet i Vingelen allerede etter 1.juli.

NIBIO fjellbeitekvalitet
Energi- og proteininnhold i noen viktige beiteplanter. Kilde: NIBIO

Ei grasprøve tatt ut i Øyerfjellet i slutten av august for noen år tilbake viser samme utvikling; dette er ikke lenger beite som dyra vokser av!

FEm/kg TS

Råprotein g/kg TS

NDF g /kg TS

iNDF g/kg TS

0,67

105

582

292

Dersom høstbeite i bygda er en begrensende faktor, kan det likevel lønne seg med tidlig sanking, siden det er færre lam som trenger god oppfôring for å komme opp i optimal slaktevekt, og man kan levere flere slakt tidligere til en bedre pris. En annen faktor er at overgangen til et ferskt og deilig beite blir enda mer krevende jo dårligere utmarksbeite er, og man må derfor forvente at lammene trenger noe lengre tid på seg før de kan utnytte det nye beitegraset godt. I overgangen bør man alltid sørge for at lamma har tilgang på strukturfôr for regulering av vom.

Husk at holdvurdering er et like godt verktøy som vekt for å vurdere om et lam er slaktemodent eller ei!