Mattilsynet forteller hva produsenter bør være forberedt på:

Vi skal kontrollere at primærprodusenter av vegetabiler følger kravene i plantevernmiddelforskriften. Det kommer særlig til å være fokus på:

 • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
 • riktig bruk av plantevernmidler ihht etikett
 • plikten til å redusere risikoen for vannforurensning
 • funksjonstest av spredeutstyr
 • journalføring – spesielt tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
 • avhending av utgåtte preparater
Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?
Hele landetHele 2023Primærprodusenter
av vegetabiler
Etterlevelse av plantevernmiddelregelverket

Alle må være forberedt på tilsyn

Mattilsynet har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle primærprodusenter med beliggenhet nær drikkevannskilder. Alle må allikevel ha dokumentasjonen i orden og være forberedt på å få tilsyn. Alle som benytter plantevernmidler, skal til enhver tid oppfylle plantevernmiddelregelverket i sin helhet.

Ta kontakt med din NLR-rådgiver hvis du trenger bistand i å sjekke om plantevernlageret ditt kun består av godkjente midler.

Mattilsynet inviterer til veiledningsmøte

Veiledningsmøte vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.

Blant temaene er:

 • at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
 • oversikt over godkjente preparater
 • riktig bruk av plantevernmidler ihht etikett
 • plikten til å redusere risikoen for vannforurensning
 • funksjonstest av spredeutstyr
 • journalføring – spesielt tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
 • avhending av utgåtte preparater

Det blir gjennomført to like webinar på to forskjellige tidspunkt, en på dagtid og en på kveldstid.

Meld deg på her:

Onsdag 22. mars kl 11.00 – 12.00

Torsdag 23. mars kl 19.00 – 20.00

Det vil være mulighet til å stille skriftlig spørsmål på Q&A under møtet. Ved registrering kan du også skrive inn spørsmål hvis du har allerede nå.

Om du har spørsmål, ta kontakt på med Kari Janson Litleré på e-post Kari.Litlere@mattilsynet.no.