Meld deg på her!

Påmeldingsfrist 20. januar.

Etterspørsel og forbruk av økologiske matvarer øker i Norge. Samtidig står den norske produksjonen på stedet hvil og importen øker. Stadig flere her hjemme, i våre naboland og ellers i Europa ser til økologisk landbruk for å finne bærekraftige løsninger på utfordringer knyttet til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi. Øko 2023 er arenaen der hele verdikjeden møtes for å utveksle kunnskap og ideer for å mobilisere til økt produksjon og forbruk av norsk, økologisk mat.

Det blir to dager fullspekket med inspirerende og tankevekkende foredrag på Thon Hotel Oslo Airport, der alle ledd i kjeden mellom bonde og bord er representert.

49497792163 052003a387 o
ØKO 2023 er møteplass for for bønder, markedsaktører og alle som vil ha mer bærekraftig norsk matproduksjon. (Foto: Debio)

Programmet tar for seg de store spørsmålene som bærekraft, miljø og selvforsyning, men dykker også dypere ned i de ulike produksjonene og markedsutviklingen i norsk matproduksjon

Det blir også en stor utstilling med økologiske produsenter, markedsaktører, forskning og mye annet.

Landbruksministeren og bondelagslederne åpner kongressen

Kongressen innledes med en hilsen fra Landbruksminister Sandra Borch. Deretter blir det korte innlegg fra Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag og Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Programleder for dagen er nestleder i Bondelaget, Bodil Fjelltveit.

Konferansen

Dag 1 er et fellesprogram som tar et tverrsnitt gjennom de mest aktuelle temaene i landbruket, med trykk på bærekraft og ressursutnyttelse. Se hele programmet her

Dag 2 er delt opp i fem parallelle bolker som tar for seg ulike produksjoner, verdikjede og marked der flere NLR-rådgivere deler av sin kompetanse. Klikk deg inn for å se innholdet i fagprogrammene:

Hans
Hans Gaffke skal holde innlegg om næringsforsying: Optimalisert grødevalg og vekstskifte, tilpasset etter gjødseltilgang i fagdelen om korn.

Konferansen er et samarbeid mellom:

Finansiert av Landbruksdirektoratet