Studiet er ettårig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over to år. Det er både nettbasert undervisning og samlinger. Samlingene er i hovedsak på Grønt fagsenter, Hvam i Nes kommune, Viken.

Det kreves ikke generell studiekompetanse, men fagskolen bygger på fullført treårig utdanning innenfor naturbruksprogrammet eller fem år annen relevant praksis/utdanning. Studiet egner seg bra for deg med landbrukserfaring.

Lønnsom kunnskap

Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift, og skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse, ikke minst planteprodusentene. Dette samlingsbaserte studiet gir deg kunnskapen du trenger innen både landbruks- og ledelsesfag for å optimalisere driften din.

Studiet består av tre hovedemner, i tillegg til et tverrfaglig hovedprosjekt:

  • Driftsledelse og økonomi
  • Planteproduksjon
  • Klima og miljø
  • Tverrfaglig hovedprosjekt
Huseby red
Utferd til Håkon Huseby på Kjølstad gård i Ås.

For bønder og rådgivere

Studiet retter seg mot bønder/­kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivnings­tjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Studiet legger størst vekt på produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet. Etter endt studie skal du ha kompetanse til å etablere, lede og drive et landbruksforetak med hovedvekt på plante­produksjon eller fungere som rådgiver innen agronomi og miljø- og energiplanlegging.

Gode erfaringer

− Vi i Norsk Landbruksrådgiving har gode erfaringer med å ansette folk som har gått Fagskolen Innlandet avd. Hvam. Flere har også tatt denne utdanninga mens de har vært i arbeid hos oss, sier Mette Feten som er sjef for kompetanseutvikling i Norsk Landbruksrådgiving. Hun erfarer at flere skulle hatt kjennskap til dette tilbudet.

Les mer hos Hvam videregående skole og Fagskolen Innlandet

Søknadsfrist er 15. april 2021.