NLR publiserte sommeren 2020 saken «Gode og tilpassede avtaler sikrer framdrift» på nlr.no, landbruknytt.no og i NLRs spalte i Bondebladet. Saken ble også delt på Facebook-sider.

Bilder tatt av Nils Grendstad ble brukt som illustrasjonsbilder i saken. Bildene har ikke direkte sammenheng med innholdet i saken. NLR hadde fått bildene fra Grendstad til internt bruk, men de ble dessverre ved en feil brukt offentlig og i en annen sammenheng enn avtalt.

NLR beklager dette på det sterkeste.