Ugraskamp blir ett av temaene, likedan hvordan situasjonen er med hensyn til tilgjengelige plantevernmidler i løk. God skallkvalitet er viktig og hvordan man skal oppnå det blir grundig diskutert. Det blir informasjon om det nye prosjektet «Mer norsk løk» og om hvordan man skal sikre god etablering av løkåkeren. Gjødselplanlegging til løk sett i lys av økte gjødselpriser blir tatt opp på fagdagen, likedan løksorter og løkmarkedet.

Etter fagdagen avholdes årsmøte for Norsk Løkdyrkerforening.

Fagdagen og årsmøtet arrangeres på Teams grunnet smittesituasjonen.

> Program og påmelding

Velkommen!