Markdag hos Arnevik tors 7. april UTSATT pga været! Det blir samme type markdag på Hornnes 20. april og i Grimstad rundt st.Hans.

(Sammen med Asbjørn Ramsli og Tor Helge Haugaas i Franzefoss Minerals AS arrangerer vi en spennende markdag med fokus på kalking og demonstrasjon av variabel spredning av kalk. Vi har tatt posisjonsbestemte jordprøver på et skifte hos Arnevik og kartlagt at det er en del variasjon i pH. Kalkbehovet er altså forskjellig på ulike deler av jordet. Ved hjelp av Skifteplan lager vi en tildelingsfil som kalkvogna kan bruke for å spre ulike mengder alt etter hvor på jordet behovet er størst. På denne måten får man jevnet ut ulikheter i pH og lagt grunnlag for bedre avlinger. Det skal dyrkes mathvete på arealet i år. Eiksenteret Rykene vil også være til stede på markdagen. Arnevik sine traktorer Fendt 516 og Fendt 313 blir presentert, samt en HEWA 5,4 ringtrommel med sloddeplanke. I tillegg vil det bli vist en såmaskin Kuhn Premia.)

Fra NLR stiller:

Jan Karstein Henriksen, teknikk og jordarbeiding

Nere Haugå, presisjon og Skifteplan

Sigbjørn Leidal, korn og kalk

Ingen påmelding, enkel servering.