Har du en juridisk problemstilling du ønsker å få belyst? Da kan du sende den inn til våre advokater. Utvalgte problemstillinger vil bli besvart på nettsida.


Problemstilling og svar blir helt anonymisert før det blir publisert.


Send din problemstilling til advokatfullmektig Ingrid M. Cappelen ingrid.cappelen@nlr.no og merk e-posten «Spør advokaten»