Har du huska å ta arbeidsgiverkurset?

19.01.2021 (Oppdatert: 19.01.2021)

Det arrangeres arbeidsgiverkurs i nærmeste fremtid som angår bonden som arbeidsgiver. Alle med arbeidsgiveransvar i bær- og grøntnæringa skal ha gjennomført kurset for 2021 sesongen starter.

Alle som har arbeidsgiveransvar i bær- og grøntnæringa skal gjennomføre kurset før 2021-sesongen starter. Kurset tar fire timer og foregår digitalt. Meld deg på her.

Næringa har gått sammen om å utvikle et nytt arbeidsgiverkurs for å øke kunnskap og kompetansen som arbeidsgiver, for å sikre gode arbeidsforhold for sesongarbeidere. Det er Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, Norsk Bærdyrkerlag, Nordgrønt og Norsk Landbruksrådgiving som sammen står bak kurset. 

Kurset tar for seg gjeldende regelverk, plikter og rettigheter, for å gi nytte og trygghet som gjør den enkelte produsent bedre rustet i møte med arbeidsrettslige problemstillinger.

 

Dato for kommende kurs:

  • 26. januar kl. 10.00 
  • 4. februar kl. 10.00
  • 11. februar kl. 15.00

Hvis det er behov, settes det opp flere kurs. Meld deg på ett av kursene her.

 

Kursene kom i stand etter medieoppslag om episoder med dårlige lønns- og arbeidsforhold for sesongarbeidere i grøntnæringa 2020. Bønder er avhengig av å holde seg oppdatert på lovverk som gjelder drifta, og også det som angår bonden som arbeidsgiver. - Derfor er jeg glad for at vi har fått i stand det felles kompetanseløftet som dette kurset er. Takk til de som har tatt kurset så langt, nå må resten komme etter, slik at vi kan møte 2021-sesongen med ferske råd og oppdatert kunnskap om det å være arbeidsgivere, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

- Som matprodusenter er vi avhengig av forbrukernes tillit. Dette gjelder ikke bare hvorvidt maten er trygg å spise, men også tillit til at det er gode forhold i alle ledd i produksjonen, sier Bartnes.

 

Landbruk Nordvest har ellers gode ordninger for å ta seg av arbeidsgiveransvaret ved bruk av avløser gjennom oss. Du kan lese mer rolleansvaret Landbruk Nordvest har om en nytter avløser gjennom oss. 

Tilbakemeldinger på kurset:

650 personer har så langt gjennomført kurset, og deltakerne gir gode tilbakemeldinger:

  • "Veldig bra og lærerikt kurs. Kurset er holdningsendrende og får opp øynene for en del ting."
  • "Veldig bra opplegg. Mye større utbytte av kurset enn jeg hadde regnet med."
  • "Veldig interessant kurs, med flere aha-opplevelser, selv om jeg ikke har utenlandsk arbeidskraft."
  • "Nyttig kurs, sjølv om ein kun har i periodar ein tilsett. Fyldig og fagleg bra."

Les også erfaringer fra kursdeltakere i Østfold. Fornøyd med nytt arbeidsgiverkurs.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.