Hvordan prega år 2020 Landbruk Nordvest?

15.02.2021 (Oppdatert: 15.02.2021)

Årsmeldinga for 2020 er no klar og blir presentert på medlemsmøta som blir 17. og 18. februar. Her får du likevel til å lese den elektronisk so du kan få eit innblikk i korleis året 2020 var for Landbruk Nordvest.

Rådgiverne Lars T. Lyche og Sverre Heggset tresker forsøksfelt i korn. Foto: Frode Grønmyr

Pr. 31.12.2020 hadde Landbruk Nordvest 1292 medlemmer, ein liten nedgang på 60 medlemmer frå året før. Antall ansatte i organisasjonen ligg totalt på 844 stk, hvor 826 stk er avløsere og landbruksvikarer. Av kontoransatte på tenesteavdelinga er det 4 stk, 2 på administrasjon og av rådgivere 9 stk med jord- og plantefag, 1 bygningsplanlegger og 2 på HMS. Daglig leiar vart Stig Runar Størdal etter at Rune Sjåholm pensjonerte seg, Lars Tveit Lyche gjekk over frå å vere HMS rådgivar til rådgivar på jord- og plantefag og Annbjørn Husby vart ansatt som HMS rådgivar.

Styret i Landbruk Nordvest hadde 10 styremøter, fleire av dei digitale, og behandla totalt 56 saker.  

Budsjettmålet for 2020 var et overskudd på kr. 460.000. Resultatet ble et overskudd før skatt på kr. 1.781,299 og etter skatt kr. 1.522.113. Omsetninga er på kr. 67.308.930 mot budsjettert kr. 69.732.000. Det økonomiske resultatet er forklart nærmare i årsmeldinga.

Resultatet i 2020 for Landbruk Nordvest er solid og gjev grunnlag for større sikkerhet i form av endå betre egenkapital, sidan det positive resultatet kom av ein del av ekstraordinære hendingar som vi ikkje kan pårekne i tida framover. Ein må likevel hugse at Landbruk Nordvest har medlemsnytte som formål og ikkje best mogleg økonomisk resultat.

I årsmeldinga kan du lese nærmare om organisasjonen, kva vi har gjort av aktivitetar i kvar avdeling og om styrets arbeid for 2020.

Hugs og på medlemsmøta so blir avholdt elektronisk denne veka, invitasjonen og møtelink er utsendt på mail til deg som er medlem. 

 

Planlagte møtar:

  • Medlemmer i Romsdalen, onsdag 17/2 kl. 11.00 - 14.00
  • Medlemmer på Sunnmøre, onsdag 17/2 kl. 19.30 - 22.00
  • Medlemmer på Nordmøre , torsdag 18/2 kl. 11.00 - 14.00

Trykk på bilete for å lese årsmeldinga:Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.