Oppdatert mal for plantevernjournal for 2020

16.04.2020 (Oppdatert: 16.04.2020)

NLR har oppdatert malen for plantevernjournal som dekker kravene Forskrift om plantevernmidler setter til sprøytejournal, integrert plantevern og plikten til å redusere risikoen for vannforurensning. Last ned malen her!

> Last ned mal for plantevernjournal for 2020 (Excel)  

Mal for plantevernjournal for 2020 er en oppdatert versjon av den som har vært tigjengelig de fire foregående sesongene. Den har en forside der det skal krysses av en bekreftelse på at prinsippene for integrert plantevern (IPV) og kravene i forhold til vannforurensing er kjent.

I selve plantevernjournalen er kolonnene merket med oransje obligatoriske, og kolonnene som er lysegrønne nyttige for å vurdere effekten av sprøytingen, men ikke nødvendige i forhold til minimumskravet for dokumentasjon. Hvis sprøyting gjennomføres av flere personer bør det dokumenteres hvem som har sprøytet.

Tips for utfylling

Journalen må fylles ut slik at det den beskriver området/skifte og hva den aktuelle kulturen er sprøytet mot, når og med hva.

«Tiltak mot bekk/vann» gjelder de skiftene som grenser mot bekk/vann og skal dokumentere at det aktuelle preparats krav til avstand er overholdt. 

«Begrunnelse» - det er oppgitt noen eksempler på noteringer som en hjelp til hva som bør noteres. Som et minimum bør dokumenteres angrepsgrad av skadegjører og eventuelt forebyggende tiltak som er gjennomført uten å ha tilstrekkelig effekt.

Formen på «tabellen» er ikke avgjørende her, noen vil dokumentere elektronisk, noen for hånd på en utskrift. Begge deler er greit, forutsatt at de tilsvarende opplysningene er med ved en revisjon/kontroll.

Hva skal en plantevernjournal inneholde?

Der er tre ulike bestemmelser i plantevernmiddelforskriften med krav til journalføring. Det er krav til å føre sprøytejournal, krav til journal for beskyttelse av vannmiljø og krav til journal for integrert plantevern. Disse tre journalene til sammen kalles plantevernjournal.

Journalføring er viktig for å kunne dokumentere hva du har sprøytet med og hvilke tiltak du har gjennomført. Journalene kan føres på pc/nettbrett, i noteringsbok eller tilsvarende.

 

> Les mer om krav til plantevernjournal hos MattilsynetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.