Kurs i regenerativt landbruk - Holistic management

18.12.2020 (Oppdatert: 22.12.2020)

Etter ønske fra medlemmer arrangerer Landbruk Nordvest, i samarbeid med Økologisk Møre og Romsdal, kurs i regenerativt landbruk med kurslærer Anders Lerberg Kopstad.

Anders Lerberg Kopstad hjemme på gården sin. Foto: Anita Land

Anders Lerberg Kopstad er autorisert Field Professional innen Environmental Outcome Verification. Han har master i agroøkologi fra NMBU, og har de siste fem år drevet med rådgiving av bønder og foretak innen landbruk og naturvern. I fire år har han holdt kurs innen Savory Institute. Foruten å holde kurs i Norge, har han også jobbet i resten av Norden og Baltikum.

 

Se gårdsreportasje på Agropub: https://www.agropub.no/fagartikler/evig-gronne-enger

Se kursholders egen hjemmeside her: http://www.eviggronneenger.no/garden/

 

Gjennom kurset vil Kopstad gi opplæring i Holistic Management hvor bøndene skal lære å lese landskapet og forstå hvilke prosesser i økosystemet som ligger til grunn for et produktivt landskap. Vi skal lære å se sammenhengen og kunne analysere ulike situasjoner for å planlegge de økonomiske og økologiske rammene i produksjonen. Kurset omfatter tre samlinger på tre dager hver.

 

Hva er Holistic Management?

Holistic Management, eller en helhelting forvaltning, er et beslutningsrammeverk som anses å være ryggraden i et regenerativt landbruk. De kjente gårdbrukerne Joel Salatin, Gabe Brown og Tore Jardar Wirgenes har bygd sine virksomheter opp fra disse grunnprinsippene.

 

Holistic Management er en enkel planleggingsprosess som hjelper deg å se det store bildet, slik at du kan fatte beslutninger som møter dine behov uten at det skal gå på bekostning av økonomien, naturen eller menneskene. 

 

Rundt om i verden blir Holistic Management mer og mer utbredt som en ny måte å drive landbruk, virksomheter og øvrig forvaltning. Det som ofte blir trukket frem i landbruket er bruken av beitedyr som verktøy for å øke produktiviteten til landskapet vi lever av.

 

Kurset vil gi deg grunnlaget for å kunne å skape dine egne regenerative metoder som er tilpasset ditt eget ressursgrunnlag og kontekst. Du vil lære å lese landskapet og forstå hvilke økosystemprosesser som ligger til grunn for et produktivt landskap. 

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som er interessert i å lære mer om hvordan du kan tilpasse gårdsdriften til dine egne ønsker om livskvalitet, økonomi og økosystemet du er en del av. Du må være villig til å utfordre egne tankemønstre for å styre driften i en retning som er forenlig med dette.

 

Du kan for eksempel være gårdbruker eller rådgiver innen landbruk, drive markedshage eller med urbant landbruk, ha planer om å starte egen gård, eller bare være interessert i temaet.

 

Kurset er spesielt aktuelt for deg som har gårdsdyr og som vil basere fôret på lokale fôr- og beiteressurser, det som kalles grasfôra kjøtt eller melk.

 

Tid for kurs

Vi arrangerer nå første samling. Pga. koronasituasjonen arrangeres kurset digitalt på Teams. Kursdager: Lørdag 16. januar, onsdag 20. januar og siste kursdag lørdag 23. januar. Tidspunkt alle dager kl 9.30 – 15.30. Alle kursdager må følges. Kurset er åpent for alle interesserte, maks 15 deltakere.

 

Kursavgift kr 2000,- som betales ved påmelding. Dette er for første kurssamling på tre dager. Økologisk Møre og Romsdal ønsker å sponse sine medlemmer med kr 400 for første samling. Påmelding seinest 13. januar. Du vil bli tilsendt lenke til Teamsmøtet på e-post. Du trenger ikke ha Teams installert på din pc for å delta. Kurset er delfinansiert av Norsk landbruksrådgiving.

 

Vi håper å kunne ha samling 2 og 3 som fysiske arrangement. Dette blir sannsynligvis på Sunnmøre. Kopstad har satt av tid i uke 7 og uke 22 til oss.

 

Økologisk Møre og Romsdal sponser sine medlemmer med kr 1000 totalt for alle tre samlingene (400 kr for første, 300 kr for andre og 300 kr for siste samling).

 

Kontaktpersoner

Maud Grøtta tlf. 95847893, eller e-post maud.grotta@nlr.no

Hvis det gjelder det tekniske angående påmelding så ta kontakt med Bjørn Steinar Skarbø tlf 90662627, eller bjorn.steinar.skarbo@nlr.no

Tre dagers digitalt kurs med Anders Lerberg Kopstad:

 

Lørdag 16.01.21

Onsdag 20.01.21

Lørdag 23.01.21

 

Alle dager kl 09.30 - 15.30

 

Pris: 2000 kr (1600 kr for medlemmer i Økologisk Møre og Romsdal)

 

PÅMELDING HER

 

Påmeldingsfrist 13.01.21Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.