Informasjon til ansatte og medlemmer i forbindelse med koronasituasjonen

17.03.2020 (Oppdatert: 17.03.2020)

Hva forventer Landbruk Nordvest av sine ansatte og medlemmer for å unngå koronasmitte ute på gårdene?

Foto: CDC

Kontakt med matproduserende dyr

Tilgjengelig informasjon per dags dato tilsier at koronaviruset ikke ugjør noen fare for dyrehelsen i Norge. Veterinærinstituttet anbefaler likevel ikke personer som har fått påvist smitte med koronaviruset om å ha kontakt med matproduserende dyr. En gårdbruker som sitter i hjemmekarantene uten å ha fått påvist smitte, kan etter gjeldende regelverk gå i eget fjøs som normalt. Det anbefales at man er ekstra forsiktig etter opphold i utlandet. Normale rutiner skal selvsagt følges dersom man har vært i kontakt med dyrehold i utlandet.

 

Generelle smittetiltak

For oss alle er det viktig å følge de gjeldende råd fra myndighetene til enhver tid. Oppdaterte råd finner du på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Det er viktig med god håndhygiene og generelle smitteforebyggende tiltak.


Vårt tilbud

Vi vil gjøre vårt ytterste for å ha tilgjengelig landbruksvikar/avløser, men kan ikke love at vi kan løse alle henvendelser dersom omfanget blir stort. Vi oppfordrer våre medlemmer til å også knytte kontakt med kollegaer eller andre som kan hjelpe til. Det er blant annet innført restriksjoner for reise, noe som vil føre til problemer med å få tilgang til arbeidskraft fra utlandet i forbindelse med sesongarbeid. Alle som kommer til Norge, må sitte i 14 dager i karantene og har da ikke lov til å gå på jobb.


I Folkehelseinstituttet sin oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner er matforsyning en del av det som ligger under forsyningssikkerhet. Dette gjelder da hele verdikjeden og vil også gjelde bonden, landbruksvikar/beredskapsavløser og annet nøkkelpersonell i landbrukstjenesten. I første omgang så vil dette ha betydning for kommunene sin plikt til å stille med bistand i forbindelse med at barnehager og skoler er stengt. Det er ikke laget sentrale retningslinjer for gjennomføring av dette, så dette må tas opp direkte med barnehage/skole eller kommune. Dette gjelder dersom begge foreldre eller enslig forsørger er ansatt i en kritisk samfunnsfunksjon.


Etter generelle råd så er kontoret stengt for besøk. Kontoransatte jobber på sitt eget kontor eller tar hjemmekontor. Det vil si at du når oss som normalt på telefon og e-post, men at vi ikke er tilgjengelig for besøk. Vi ønsker at flest mulig leverer timelister elektronisk eller skanner disse inn og sender på e-post.


Alle fysiske møter/kurs arrangert av Landbruk Nordvest er blitt avlyst/utsatt, og vi ser på eventuelle muligheter for å arrangere disse digitalt.


Vi følger til enhver tid de gjeldende retningslinjer fra myndighetene og anbefaler våre ansatte og medlemmer til å gjøre det samme. 

 

Telefonnummer der vi er tilgjengelige: 464 24 400

Eller ta kontakt med din lokale rådgiver.

 

Hva forventer vi av våre ansatte?

 • Ved mistanke om egen virussmitte av korona eller karantenesituasjon skal vi ha beskjed umiddelbart.
 • Ta kontakt med oss før du skal på et bruk der det kan være mistanke om koronavirus.
 • God håndhygiene, det vil si vask av hender når man ankommer gården, før man starter arbeidet, gjerne flere ganger under arbeidet etter kontakt med flater og dyr, etter arbeidet er gjort og når man forlater gården. Anbefalt prosedyre for håndvask finner du her. Det anbefales å bruke såpe og vann. Alternativt kan antibac brukes, men dette hjelper ikke på skitne hender. Det er viktig å prøve å unngå kontakt med ansikt, mens man er under arbeid. Engangshansker kan være et supplement eller et alternativ.
 • Bruk egne arbeidsklær for hver gård du er på. Arbeidsklær vaskes ofte. Ta kontakt om dette ikke er tilgjengelig.
 • Det skal ikke være kontakt med folk på gården ved påvist koronasmitte. Kommunikasjon skal da foregå ved telefon. Generelt sett så skal det minimum holdes 1 meters avstand ved fysisk møte.
 • Det er lagt ned forbud mot reiser til utlandet for våre ansatte. I første omgang til 14. april.

 

Hva forventer vi av medlemmene våre?

 • Gi oss varsel dersom det oppstår utbrudd eller mistanke om utbrudd av smitte på gården.
 • Sørg for å ha oppdatert beredskapsplan for gården. Se blant annet informasjon fra Norges Bondelag.
 • Sørg for at det er påfylt såpedispenser ved vask til enhver tid slik at god håndhygiene kan ivaretas av de som er i fjøset.
 • Vask grundig kontaktflater før og etter eget og andre sitt besøk i fjøset, for å hindre eventuell smitte begge veier.
 • Om du eller andre på gården har fått påvist smitte skal våre ansatte ikke ha fysisk kontakt og all kontakt skal gå via telefon. Generelt sett skal det minimum holdes en avstand på 1 meter ved fysisk møte.
 • Ha tilgjengelig eget arbeidstøy til de som skal inn i fjøset.
 • Gi slipp på egen avløser ved ferie/fritid dersom det er akutte behov ved sykdsomsavløsning.

 

Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt for å begrense smitte i den situasjonen vi er oppe i. Landbruket har en viktig rolle i å holde samfunnet i gang. Det er da viktig at vi tar vårt ansvar på alvor, og sørger for å opprettholde et godt omdømme.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.