Skrapmetall prosjekt

15.08.2019 (Oppdatert: 15.08.2019) Marit Bjerkeset

Landbruk Nordvest fortsetter med miljøprosjektet som ble startet opp tidligere i år. Formålet med prosjektet er å samle inn skrapmetall fra landbruksnæringa.

Pyramide som illustrerer hvordan man kan utnytte avfall for å samtidig redusere deponert mengde

Vi ønsker å få samlet inn gammelt redskap, maskiner og annet metallavfall som står lagret i gårdstun, langs ekker-kanter, i skogholt og andre steder.

I dette arbeidet samarbeider vi med lokale renovasjonsselskap og selskap som driver med mottak av metall.

Vi er nå ferdig med "vår-runden" (mai-juni, delvis juli) og har fått veldig god respons. Store mengder med gammelt redskap og annet skrap har blitt samlet inn. Nå tar vi en ny runde i høst for å kunne tilby innsamling til dere som ønsker å delta.

Innsamlingen vil foregå i perioden september - november og på følgende måte: Selskapene plasserer ut containere på anviste plasser. Disse vil stå ute i 14 dager. Hvor og når container er utplassert i din kommune, vil du få informasjon om når dette er klart.

Antall containere som skal utplasseres, og hvor de bør plasseres, avhenger av mengde skrap og hvor de som ønsker å levere, bor. Det er ønskelig at containeren plasseres i tilknytning til et gårdsbruk for å sikre et visst tilsyn med den.

Derfor ønsker vi at de som vil benytte seg av dette tilbudet tar kontakt med oss, slik at vi kan få en viss oversikt.

En container har begrenset kapasitet. Dersom du ønsker å levere større redskap, traktor, gravemaskin etc., ønsker mottakene at du tar direkte kontakt med de, da dette vil være nok til en enkelt transport. Dette gjelder også dersom du alene har såpass mye skrap at det vil fylle en    

container/lastebil. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker informasjon om hvilket selskap som kan hente i ditt område.                                        

 

Vi ønsker at du sprer "ryktet" i bygda di slik at flest mulig, også de som ikke er medlemmer hos oss, får anledning til å rydde opp på eiendommen sin. Det er mange nedlagte gårdsbruk som sitter med et overskudd av metall.

 

Som sagt; ta kontakt dersom dette er av interesse.

"Oss" er:

Marit Bjerkeset                tlf. 415 68 710

Selma Cowan                    tlf. 926 83 940

Rune Sjåholm                    tlf. 419 00 031

 

 

Vårt felles mål: GJØR SKRAP TIL RESSURSFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.