Mentorordninga fortsetter!

01.10.2019 (Oppdatert: 01.10.2019)

Er du fersk gardbruker og brenn inne med små og store spørsmål etter oppstart, bør du melde deg på mentorordninga.

Når ein er fersk landbruksprodusent er det fint å kunne søkje råd og veiledning hos ein meir erfaren landbrukskollega med samme produksjon.

I jordbruksavtalen for 2019 vart det avtalt at mentorordninga skal vidareførast og dekke heile landet. Til no har det vore utprøvd dei siste åra i enkelte Norsk Landbruksrådgiving enheter. Landbruk Nordvest hadde si første runde i fjor med god deltakelse.

Mentorordninga er til for deg som er ny i landbruksnæringa og søkjer meir kunnskap ved å få ein erfaren gardbrukar som mentor. Gjennom 1 år møtast dere inntil 5 gongar fordelt på ditt og mentoren sitt gardsbruk. Her er det rom for å stille spørsmål og dele dei utfordringar ein møtar på i drifta, kor mentor bidreg med svar basert på eigen kunnskap og erfaringar i samme produksjon. 

Mentor får dekka utgifter og betalt for tid brukt i forbindelse med rådgiving av ung bonde. Og ein skal ikkje sjå bort ifrå at begge synes det er nyttig å få inn ein utanfrå til sitt gardsbruk til å sjå på drifta.

Ordninga gjeld både tradisjonelt landbruk og andre næringar med garden som grunnlag. Du kan lese om erfaringane til både ein mentor og ny produsent på NLR sentralt si heimeside, samt sjå videoen under. Har du lyst å delta som fersk gardbrukar eller som mentor - fyll ut søknadskjemaet og send inn før 1.desember.

 

 

Påmeldingsfrist 1.desember

Her finn du meir info og søknadsskjema.

 

Kontaktpersonar for mentorordninga:

Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236 / mette.feten@NLR.no

Landbruk Nordvest: Gunn Randi Fossland, 958 74 243 / gunn.randi.Fossland@NLR.noFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.