Informasjonsmøte i regi av Innovasjon Norge

30.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019)

Innovasjon Norge har bede kommunane Stranda, Norddal, Stordal og Sykkylven om å arrangere eit informasjonsmøte om låne- og tilskottsordningar til bønder i sitt område.

Møtelokale: Stordalshallen i Stordal

Tid: Tysdag 1. oktober kl. 10.00 - 14.40

 

Program

  • 10.00 Velkomst
  • 10.15 "Driftsbygningar i ei framtid med klimautfordringar" v/ Bjørn Steinar Skarbø, Landbruk Nordvest
  • 10.55 "Kva potensiale har vi i vårt område for å erstatte produksjonar som er på veg ned (mjølk, kjøtt) med nye satsingar, og kva kan vi forvente av økonomiske mulegheiter ved slike produksjonar?" v/ Jon Geirmund Lied, Landbruk Nordvest
  • 11.35 Pause
  • 11.55 Kva kan vi forvente av Sparebanken Møre/Tine/Nortura/Valldal Grønt når det gjeld hjelp til små bruk/småskala landbruk i dag?
  • 13.45 Beinstrekk
  • 13.55 "Kvifor er det viktig for tiltakshavar å ta tidleg kontakt med Innovasjon Norge? Søknadsprosess og satsingsområde" v/Innovasjon Norge
  • 14.40 Vel heim

 

Møtet er gratis og alle med interesse for arrangementet er velkomne, men meld dere på (av omsyn til servering) til:

Inge Bjørdal

inge.bjordal@stranda.kommune.no

tlf. 464 11 023Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.