Nå skal hjorteskade på innmark dokumenteres

16.05.2019 (Oppdatert: 16.05.2019) Nina Iren Ugelvik

Høy hjortebestand og gode innmarksarealer er ingen heldig kombinasjon. Likevel er det hverdagen til mange gårdbrukere i vårt fylke. Nå starter vi opp et prosjekt med å registrere avlingsskade fra hjortevilt.

Hjorten prefererer godt gjødsla eng, og derfor er det de mest aktive bøndene som er mest utsatt. Ei undersøking hos flere gårdbrukere i Aure viste at avlinga ble redusert med 1 rundball pr. dekar i gjennomsnitt grunnet hjortebeiting. Videre fører omfattende hjortebeiting til mer jordarbeiding og såing. Etter tørkesommeren 2018 ble avlingstapet grunna hjort ekstra merkbart.

Tall fra Hjorteviltregisteret viser at hjortebestanden i fjor var rekordstor i Møre og Romsdal. Det har aldri vært skutt eller sett mer hjort, videre var tall på antall påkjørsler på sitt høyeste. Kollisjon med hjortevilt er kostbart og farlig, samt kan gi store lidelser for dyret.

Landbruksnæringa har økt fokuset særlig det siste året på hvordan en kan forvalte hjorteviltbestanden med hensyn til økende press på innmarksareal. Det er ofte de beste grasmarkene som blir hardest rammet, hvor driftskostnadene og avlingstapet er størst. Samtidig er det utfordringer knytt til strukturrasjonalisering i landbruket hvor det blir færre gårdbrukere som igjen gir mindre påvirkningskraft som grunneier ved utvikling av forvaltningsplaner.

Landbruk Nordvest har derfor i samarbeid med Møre og Romsdal Bondelag fått innvilget et 3 årig prosjekt hvor avlingsskade fra hjort på grasareal skal kartlegges. Vi starter med prosjektet allerede i år hvor 30 felt/gårder spredd over hele fylket skal delta. Her skal det registreres avlingstap i forsøksruter både på ny og etablert eng. En vil registrere avling både innenfor og utenfor inngjerda forsøksruter for å se på hva det gir av økonomisk tap. Det vil derfor være grunnlaget for å videre vurdere økonomisk kompensasjon og om gjeldende regelverk i hjorteforvaltningen bør endres sett ut i fra landbruksinteressene.

 

Kilde: Fylkesnytt fra Møre og Romsdal 2/2019Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.