Biogassanlegg foto Svein Ivar Anestad

Kan Raumabanen drivast av biogass?

Vår rådgjevar på biogass, Jon Geirmund Lied, seier at det er ein spennande tanke at den nye Raumabanen kan drivast på biogass produsert av kumøkk
Gjodsel
Medlem

Gjødselprisane 2020-2023

Nyåret kom med nye gjødselprisar. Vår økonomirådgjevar Inge Aukan har sett på prisutviklinga over litt tid og sett opp
NLR Nordvest
Inforgrafikk gjodslingsplan

Minimumskrav til jordprøver og gjødslingsplan

Det er tider av året der landbruksrådgjevarane våre bruker nokså mykje av arbeidstida på å ta jordprøver og forsyne medlemmer og ikkje-medlemmer med gjødselplanar. Til lågare pris for medlemmar, så klart! Her kjem ei oppdatering om gamle og nye krav.
NLR Nordvest
Trollvatnet

Etteroppgjør etter Odelsloven § 57

NLR Landbruksadvokatene Sandra Dullum og Katrine Betten Ørjasæter forklarer i denne artikkelen hva etteroppgjør etter Odelsloven § 57 innebærer.
Fjellbjork

Hva er en fremtidsfullmakt?

Du har kanskje hørt om fremtidsfullmakt? her får du en forklaring på hva det innebærer.
NLR Nordvest
Oppal

Kurs i oppal av småplanter

Gode oppalsplanter er forutsetningen for gode avlinger med god kvalitet! Planteoppal er et eget tema som krever mye oppmerksomhet og kunnskap. Bli med på kurs 18. januar!
NLR Nordvest
Radgivere vurderer grovforet

Vil du bli bedre i grovfôrdyrking?

Da kan du bli med på best praksis gruppene våre i 2023, hvor deltakerne hjelper hverandre med sine erfaringer og praktiske råd.
NLR Nordvest
Plantevern i korn foto R Borchsenius

Plantevernkurs

Vi arrangerer kurs i plantevern i oktober/november 2022.
NLR emblem farger

Organisasjonsprosess i Norsk Landbrukrådgiving

I årets jordbruksavtale, som ble vedtatt i stortinget i juni, ble det satt som en forutsetning at om NLR skal tildeles grunnfinansiering framover i tid, må NLR samordne seg til en juridisk enhet. Les mer om hvilke konsekvenser det får for NLR Nordvest og Landbruk Nordvest.
NLR Nordvest
Drenering

Dreneringskurs i haust

Årets vekstsesong har vist kor viktig drenering er. Klimautviklinga vil nok heller ikkje redusere behovet for drenering i framtida. NLR Nordvest har gleda av å arrangere fleire dreneringskurs hausten 2022.
NLR Nordvest
1 2 3 4