NLR emblem farger

Organisasjonsprosess i Norsk Landbrukrådgiving

I årets jordbruksavtale, som ble vedtatt i stortinget i juni, ble det satt som en forutsetning at om NLR skal tildeles grunnfinansiering framover i tid, må NLR samordne seg til en juridisk enhet. Les mer om hvilke konsekvenser det får for NLR Nordvest og Landbruk Nordvest.
NLR Nordvest
Drenering

Dreneringskurs i haust

Årets vekstsesong har vist kor viktig drenering er. Klimautviklinga vil nok heller ikkje redusere behovet for drenering i framtida. NLR Nordvest har gleda av å arrangere fleire dreneringskurs hausten 2022.
NLR Nordvest
Klimakampanje herobilde

Klimafagdag for landbruket

Den tredje klimafagdagen for landbruket i Møre og Romsdal går av stabelen torsdag 22.september
NLR Nordvest
Bilde1

Ta jordlappen!

Lær å vurdere jorda di ved å ta Jordlappen. Kurs på Gjermundnes 31. oktober. Sjå meir info om kurset og påmelding i saka.
NLR Nordvest
Grovforokonomihefte

Lansering av hefte om grovfôrøkonomi

I samarbeid med NLR Vest, og med støtte frå Statsforvaltarane i Vestland og Møre og Romsdal, har vi utarbeida eit hefte om Grovfôrøkonomi. I dette heftet går vi tematisk til verks, med mange gode tips om korleis ein kan optimalisere grovfôrproduksjonen.
NLR Nordvest
20150810 161536

Markdager om småskala grønnsaksdyrking

Det arrangeres tre markdager i Møre og Romsdal. Hans Gaffke som er Norsk landbruksrådgiving sin nasjonale fagressurs for småskala grønnsaksdyrking kommer. Han har lang erfaring både som rådgiver og med praktisk dyrking av grønnsaker på eget gårdsbruk. Andreas Lilleheier Aarset fra Statsforvalteren kommer på alle tre arrangementene. Han ønsker å høre hva som er utfordringene og hva Statsforvalteren kan bidra med i oppfølgingen av småskala dyrkere.
NLR Nordvest
20180716 183512

Fagdager i artsrik slåttemark

Statsforvalteren i Møre og Romsdal og NLR Nordvest arrangerer fagdager i artsrik slåttemark 3. og 10. juli i henholdsvis Geiranger og Sunndal.
NLR Nordvest
Ekstra bilde blomstereng

Husk medlemssidene våre!

Vi vil minne om at alle våre medlemmer har tilgang på medlemssidene. Der kan du finne tidligere utgaver av medlemsbladet Ringreven, presentasjoner fra vårens møteserie Landbrukstimen, årsmeldinger og annen medlemsinfo.
Hjemmeside hero bygg okonomi

God start på Byggprosjektet i Møre og Romsdal

Byggprosjektet som ble presentert i siste utgave av Ringreven, er nå i full gang. Det har vært en jevn pågang av gårdbrukere som ønsker å benytte seg av tilbudet. De første prosessene er allerede gjennomførte, med ferdige tegninger og driftsplan, klare for innsending til Innovasjon Norge.
NLR Nordvest
IMG 20200921 093826

Meir ut av beitet

Kva med å sjå på korleis du kan hente meir ut frå beita? Landbrukstimen kommande onsdag gir deg innspel som du kan vurdere på din gard.
NLR Nordvest
Sammenraking av breispredd streng

Medlemsmøter

Velkommen til digitale medlemsmøter 28. februar og 1. mars.
NLR Nordvest
1 2 3