Dette er et grunnleggende 15 timer kurs fordelt på to dager i bruk og vedlikehold av motorsag. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres. Dag 1 inneholder skruing og filing av sager, teori og praksis. Hogst- og kvisteøvelser på dag 2.