Landbruk Nordvest arrangerer avløserkurs for nybegynnere med jevne mellomrom. Kurset passer til deg som kan tenke deg arbeid som avløser for gårdbrukere, eller som allerede har litt erfaring med en slik type jobb.

Avløserkurset vil i hovedsak omhandle melkekyr og rutiner på melkebruk. Vi tar opp emner som fôring, melking, hygiene, brunst, sykdommer, HMS, dyrevelferd og gode fjøsrutiner.

Det blir både teori på møterom og praksis av melking i fjøs, samt noen gårdsbesøk.

Kursbevis mottas etter dokumentasjon på 8 fjøsstell i etterkant av kurset.