Alle som skal kjøpe, bruke eller selge plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Landbruk Nordvest arrangerer flere kurs i vinterhalvåret.

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Vi arrangerer både grunnkurs og fornyingskurs.

De som skal ta sertifiseringskurs for gnagermidler må også ha dette plantevernkurset godkjent.

Info om kurset:

  • Fornyingskurs går over en dag. Grunnkurset går over to dager
  • Det er felles første dag for begge kursene
  • Fremmøte kl. 09.30. Undervisningsstart kl. 10.00. Eksamen kl. 16.00
  • Kursene avsluttes med 1 time skriftlig eksamen
  • Kursavgiften inkluderer kurslitteratur, eksamensavgift, lunsj/middag og kaffipauser
  • Kursboka deles ut ved kursstart