Alle som skal kjøpe, bruke eller selge plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Landbruk Nordvest arrangerer i vinterhalvåret flere kurs årlig.

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Vi arrangerer både grunnkurs og fornyingskurs. Begge kursene arrangeres nå over Teams på internett med hjemmeeksamen til slutt på 1.5 time.

De som skal ta sertifiseringskurs for gnagermidler må også ha dette plantevernkurset godkjent.