Bli med på gårdsbesøk til Arthur Bæverfjord

Tema for besøket:

  • Nydyrking
  • Intensiv drift med kort engomløp
  • Kort om klimahandlingsplan og tilskuddsordning (RMP)

Enkel matservering.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Nordvest.

Vi ønsker påmelding innen tirsdag 6. juni kl. 12 pga. matservering. Meld fra til Hilde Hegnes om du kommer.