Bli med på gårdsbesøk til Anna Berget i Åndalsnes

Tema for besøket:

  • Klimarådgiving
  • NLR Engsjekken: Dekning i enga
  • Avlingspotensiale
  • Slåttetidspunkt
  • Plantevern
  • Innsåing i ung eng

Enkel matservering.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Nordvest.

Vi ønsker påmelding innen onsdag 31. mai kl. 12 pga. matservering. Meld fra til Gunn Randi Fossland om du kommer.

Markvandring Rauma