Alle som skal kjøpe, bruke eller selge plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Landbruk Nordvest arrangerer flere kurs i vinterhalvåret.

Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Dette arrangementet gjelder fornying for de som tok grunnkurs for 10 år siden eller mer.

De som skal ta sertifiseringskurs for gnagermidler må også ha dette plantevernkurset godkjent.

Info om kurset:

  • Fornyingskurs går over en dag.
  • Fremmøte kl. 09.30. Undervisningsstart kl. 10.00. Eksamen kl. 16.00
  • Kurset avsluttes med 1 time skriftlig eksamen
  • Kursavgiften inkluderer kurslitteratur, eksamensavgift, lunsj/middag og kaffepauser
  • Kursboka deles ut ved kursstart