Med økte priser på mineralgjødsel er det viktigere enn noen gang å utnytte husdyrgjødsla optimalt. To av våre drevne rådgivere deler sine erfaringer.

  • Bedre utnytting småfegjødsel. Priser på gjødsla. Erfaringer fra rådgiver Dag Arne Eide, NLR Vest
  • Skal jeg gjøre endringer i møkkakjelleren? Hvilke muligheter finnes? Praktiske eksempler fra bygningsrådgiver Ketil Are Edvardsen, NLR Nord-Norge

Klikk her for å bli med i møtet