Norsk Løkdyrkerforening og Norsk Landbruksrådgiving ønsker alle løkprodusentene i landet velkommen til fagdag i løk 14. februar fra kl. 09:30, på Thon Partner Hotel Victoria på Hamar. Etter fagdagen 14. februar avholdes årsmøte for Norsk Løkdyrkerforening fra kl. 16:00. 15. februar legges opp til besøk på det nye anlegget til Mjøsgrønt og hos produsenter.

Program 14. februar

09:30 - 10:00

Registrering, kaffe og matbit

10:00

Velkommen

Andreas Grorud,
leder Norsk Løkdyrkerforening

10:05 - 10:45

Info om prosjektet Mer Norsk Løk

Ingunn Vågen, NIBIO og
Ellen-Margrethe Hovland,
Gartnerhallen

11:00 - 11:45

Kostnadsutvikling i løkproduksjonen

Torgeir Tajet, NLR Viken

11:45 - 12:00

Pause

12:00 - 13:00

Fusarium som skadegjører i løkproduksjonen

Kontroll av sjukdommer i produksjon av stikkløk,
med spesielt vekt på fusarium.

Hans Grøholt, LOG og
Arne Gillund, NORGRO

Hvordan unngå fusarium i produksjon av løk?

Belachew A. Tadesse,
NIBIO Plantehelse.

Nye prosjekter i løk (løkhvitråte,
fusarium og løkflue)

Belachew A. Tadesse,
NIBIO Plantehelse

13:00 - 14:15

Lunsj

14:15 - 14:45

Status plantevern i løk

Anne Kraggerud, NLR

14:45 - 15:30

Energikostnader i løkproduksjonen

Torgeir Tajet, NLR Viken

15:30 - 16:00

Pause m/mat

16:00 - 16:45

Årsmøte i Norsk Løkdyrkerforening

Andreas Grorud

17:00 - 18:00

Produsentenes time

Andreas Grorud

Program 15. februar

08:30

Avreise fra hotellet

09:15 - 10:15

Besøk hos stikkløkprodusent Ole Anders Krogerud, Hersethøgda 3, 2355 Gaupen

Stikkløkprodusent LOG

10:45 - 11:45

Besøk hos løkprodusent Lars Erik Gundersen, Midtvangvegen 255, 2322 Ridabu.

Løslager, flisfyringsanlegg og solcellepanel

12:00 - 14:00

Besøk hos Mjøsgrønt, Hansrudvegen 11, 2335 Stange

Lunsj og omvisning på det nye anlegget ved daglig leder Tore Reitan

De som ikke kommer i bil, finner vi plass til i de som har.

Kursavgift fagdag

1400 kr for medlemmer og støttemedlemmer i Norsk Løkdyrkerforening, 1900 kr for andre. I tillegg kommer utgifter til hotellet (middag om kvelden, overnatting m/ frokost), og lunsj på dag 2.

Meld deg på nå!

Velkommen!

Lok