AVLYST OG UTSATT TIL OVER NYTTÅR

Nordland Bonde- og Småbrukarlag inviterer til bondesamling på Sortland den 14.-15. desember.

Møtedelen foregår på landbruksskolen på Kleiva, mens middag og overnatting er på Sortland hotell. Tema for samlinga er matproduksjon i en urolig verden: Hvordan kan vi gjøre oss mindre avhengige av innkjøpte/importerte innsatsfaktorer, og produsere mer mat på lokale ressurser? I tillegg til faglig påfyll, legger vi opp til diskusjoner og sosialt samvær med kolleger. Samlinga er delfinansiert av Nordland Fylkeskommune, og den er åpen for alle, uavhengig av organisasjonstilknytning.

Program dag 1, 14. desember 2022

12.00 Lunsj på Kleiva landbruksskole

13.00 Møtestart og presentasjon av prosjektet Matproduksjon i en urolig verden v/Per-Anton Nesjan, fylkesleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag

13.15 Tiltaksplan for arktisk landbruk og jordressursprogrammet v/Per-Anton Nesjan, fylkesleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag

13.45 Hvordan oppfattes drøvtyggerbonden i dagens samfunn, og hvordan kan dette påvirke matsikkerheten? v/forsker Eva Narten Høberg, div. for skog og utmark i NIBIO

14.45 Pause med kaffe

15.00 Nitrogenfiksering i eng v/Ievina Sturite, NIBIO Tjøtta

15.45 Grisens plass i Nordlands-jordbruket v/Bernt Skarstad, nestleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag

16.15 Presentasjon av skolen v/rektor Mette Elisabeth Paulsen

16.45 HMS-vandring på skola v/Solfrid Ramberg, rådgiver HMS i Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge

18.45 Slutt for dagen

20.00 Middag

Program dag 2, 15. desember 2022

09.30 Møtestart på Kleiva landbruksskole

10.00 Kan vi øke grovforandelen til drøvtyggere? v/Astrid T Olsen, prosjektleder for Grasbasert produksjon av kjøtt og melk

10.30 Melkeproduksjon etter 2024 og 2034? v/Lise Kvåle, prosjektleder for Velg melk i Nordland, Beiarn kommune, på Teams

11.00 Pause med kaffe

11.15 Hvordan kan sau i utmarka bidra til bærekraftig samfunnsutvikling? v/Lise Grøva, prosjektleder for Amazing grazing, NIBIO Tingvoll på Teams

12.00 Hvordan utnytte husdyrgjødsla på beste måte? v/Synnøve Rivedal, NIBIO Fureneset på Teams

12.15 Lokale ressurser - gull verd v/Ragnhild Renna, Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge

12.45 Oppsummering - avslutning v/Bernt Skarstad, nestleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag

13.00 Lunsj og hjemreise

Priser

Grunnpakke (møte + lunsj i to dager) kr 300,-
Middag onsdag kr 300,-
Overnatting i enkeltrom kr 795,-
Overnatting i delt dobbeltrom kr 530,-

Påmeldingsfrist

05. desember kl. 08.00
Påmeldinga er bindende.

Påmelding