Ikke mottatt møtelenke? Klikk her for å delta i møtet

Bli en bedre kornbonde

Rett mengde gjødsel...

Vi tar for oss gjødslingsplanlegging, bruk av organisk gjødsel, vurderinger rundt strategier for handelsgjødsel til korn og gjødslingsstrategier for vår- og høstkorn. Ingvild Evju, rådgiver i NLR Viken, og Bjørn Inge Rostad, rådgiver i NLR Øst, tar for seg temaet.

... på rett sted

Med presis tildeling sikrer du at gjødsla kommer dit den gjør mest nytte for seg. Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet, viser hvordan styrefiler til din gjødselspreder sikrer optimal utnyttelse av en kostbar innsatsfaktor.

MG 0799

Det blir gjort opptak av webinaret, så dersom du ikke har anledning til å se det direkte, vil du finne opptaket og annen nyttig info på nlr.no/korn i etterkant av møtet.

Dette webinaret er en del av en webinarserie for deg som kornbonde og andre korninteresserte som arrangeres denne høsten og vinteren.