Vestfold og Telemark har mange matprodusenter – som har investert mye i et tilpasset produksjonsapparat for drifta inkl dyre kjølelagre. Men, ingen kjølelagre kan kompensere i stor grad for produkter infisert av sjukdomsorganismer ute fra jordet. Gulrot- og kepaløk produksjonen i fylkene våre er store i nasjonal sammenheng og vi har eneste produksjon av bønner til konserves. Det er store kroneverdier både ved etablering av feltene og sjukdommer er en stor tapspost årlig.

Løk og gulrot er gode lagerprodukter og bønner til konserves er økende og en viktig proteinkilde som fryses. Sjukdommer gir raskt store kronetap og spissa kompetanse for forebygging/behandling av sjukdommer er avgjørende. Kunnskap om vekstskifte er alltid er tema og vil ha fokus. Og vi skal også huske på betydningen av riktig mengde og plassering mht kunstgjødslas betydning.

Program

 • 08:25 Pålogging
 • 08:30 Åpning. Grønne arealer i Vestfold, vekstskifte anbefalinger og tilgang på rådgiving v/ Lars Arne Høgetveit, NLR Viken
 • 08:45 Kepaløk Beising av kepaløk mot sykdommer bl.a. løkgråskimmel, hvilke muligheter har vi fremover? Tiltak mot bl.a., løkgråskimmel og papirflekk i kepaløk.
  v/ Belachew Asalf Tadesse, Nibio.
  Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget.
 • 09:55 Beinstrekk
 • 10:05 Fordeler ved økt bruk av DEL-gjødsling til grønnsaker
  - Hvordan spiller jordtypen inn?
  - Hvordan tenker vi mht nedbør og bruk av ulike gjødselslag? - Et lite perspektiv på gjødselbruk og pris. Eksempler fra kepaløk, gulrot og bønner.
  v/ Torgeir Tajet, NLR Viken.
  Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget.
 • 11:00 Gulrot
  Klosopp, bladflekk (Cercospora og Alternaria) i gulrot – biologi og bekjemping. Gropflekk i gulrot- biologi og bekjemping (bruk av Serenade?)
  v/ Belachew Asalf Tadesse, Nibio.

 • 11:30 Lunch
 • 12:00 Gulrot fortsatt.
  Vi prøver å sette av 10 minutter til spørsmål etter innlegget.
 • 12:40 Bønner til konserves
  a) Introduksjon til produksjon av bønner til konserves. Hva ser fabrikken på som de viktigste parametre og ha kontroll på? Hvordan kan gråskimmel og storknolla råtesopp påvirke sesongen og kvaliteten/avlingen? v/ Findus Tønsberg
 • 12:55 Bønner til konserves
  b) Hvordan legger vi en god strategi mot gråskimmel og storknolla råtesopp? v/ Belachew Asalf Tadesse, Nibio
 • ca 13:30 slutt

For mer informasjon, kontakt Lars-Arne Høgetveit (tlf. 90043386)

Påmelding