Velkommen til siste webinar i prosjekt om faste kjørespor i grovfôrdyrkinga!

Prosjektet er finansiert av forskningsmidler over jordbruksavtalen, og målet har vært å kartlegge og utrede mulighetene for faste kjørespor i eng i Norge, og hvilke positive konsekvenser det kan få for klimagassutslipp. Vi har i prosjektperioden blant annet hatt to forsøksfelt, et i Vestfold og et i Østfold, og hentet kunnskap fra flere fagmiljøer i Europa.

Erfaringene med faste kjørespor i gras i Norge er så langt gode, flere bønder erfarer blant annet at rødkløveren er mer varig og at jorda blir fortere laglig.

Program for webinaret:

  • Velkommen, kort om faste kjørespor og prosjektet, ved Julie Wiik NLR Viken
  • Resultater og erfaringer fra forsøk, ved Anders Gjerlaug NLR Øst
  • Videre oppsummering av prosjektet. Forskning fra inn- og utland, hva kan overføres til Norge? ved Julie Wiik, NLR Viken
  • Faste kjørespor, erfaringer fra bønder. Tre dyktige bønder presenterer sine erfaringer med faste kjørespor.
  • Veien videre/fremtid i Norge, ved rådgiver maskinteknikk og presisjonslandbruk NLR