Velkommen til webinar om dyrking av fôrbeter. Foredragsholder er Lars Andersen, han er produktsjef for fôr- og energibeter i KWS Danmark. Andersen vil snakke om dyrkingsteknikk av fôrbeter og hvordan de gjør det i Danmark. Vi får også presentert dyrkingstips av fôrbeter i Norge.

Det blir satt av god tid til diskusjon og spørsmål. Andersen tar gjerne spørsmål i forkant av møte (i tillegg til underveis). Har du spørsmål? Send på epost eller tekstmelding til Julie Wiik. Varighet er ca. 1 time. Lenke til webinaret sendes ut til påmeldte en time før møtestart.

Arrangører er NLR Øst og NLR Viken.

Velkommen!