Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta? Ved å delta på eierskiftekurs gjennom Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag gis det en grundig gjennomgang ved alle sider av et eierskifte og hva både kjøper og selger bør tenke gjennom.

NLR Trøndelag arrangerer dette kurset hvor det blir god tid til spørsmål både underveis og i pausene. Kursene er nyttige å delta på sammen for både selgere og kjøpere.


På eierskiftekurset har vi følgende tema:

 • Hvor og hvordan skal vi bo?
 • Verdsetting av landbrukseiendom og andre eiendeler
 • Hva er riktig kjøpesum i generasjonsskifte i familien?
 • Hvordan foretar vi oppgjør?
 • Odelslov og konsesjonslov
 • Skatt ved eierskifte
 • Pensjon, spesielt om tidligpensjon i landbruket
 • Diverse andre tema

Pris for kurset: Kr. 1.000 pr. person for medlem og kr. 1.500 pr. person for ikke-medlem. Prisen inkluderer lunsj og kaffe. For familiemedlem nr. 2 er det halv pris for medlemmer.

Har du spørsmål? Ta kontakt med en av våre rådgivere innen eierskifte

Program for dagen:

 • Kl 0930-1000: Oppmøte, kaffe og kaffebrød
 • Kl 1000-1130:
  • Velkommen til kurs. Presentasjon av kurset og deltakerne.
  • Prosessen i eierskiftet, forventninger, ulike roller i et eierskifte. V/ rådgiver Kirsti Margrethe Haave Myran.
  • Odelsrett, samboere, ektefelle, arv. V/ advokat Sandra Dullum.
 • Kl 1130-1230: Lunsj
 • Kl 1230-1500:
  • Odelsrett, samboere, ektefeller, arv fortsetter. V/ advokat Sandra Dullum.
  • Finansiering, takst, økonomi. V/takstmann Lisa Salin Brøndbo.
  • Boplikt, kår, konsesjon, pensjon, skatt. V/ rådgiver Per Helge Haugdal.
  • Oppsummering.

Spørsmål, diskusjoner og pauser underveis.

Med forbehold om endringer.