Mange branner skyldes uforsiktighet ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården.

Kurset tar for seg:

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slokketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider
  • Praktisk slokking

Kurset er 7,5 time inkludert teori, kursmateriale, praktisk slukkeøvelse og eksamen.

Fullført kurs med godkjent eksamen gir sertifikat for "Varme arbeider" utstedt av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Påmelding er snarest og senest mandag 25. oktober kl. 14.00.

Kursavgift er kr 2.000 for medlemmer i Norsk landbruksrådgiving/Landbruk Nordvest og kr 2.500 for andre.

Ta kontakt med Bjørn Steinar Skarbø ved spørsmål angående kurset.