Det er planlagt at det i løpet av høsten vil bli avløserkurs for nybegynnere i Hustadvika kommune. Kurset er ikkje ferdig planlagt med tid og sted, mer informasjon og påmeldingsskjema kjem så snart det foreligg.

Ved spørsmål og interesse, ta kontakt med kurshaldar Ingvild Skjørsæter.