Det er planlagt at det i løpet av høsten vil bli avløserkurs for nybegynnere på Averøy. Kurset er ikkje ferdig planlagt med tid og sted, mer informasjon og påmeldingsskjema kjem så snart det foreligg.

Ved spørsmål og interesse, ta kontakt med kurshaldar Ingvild Skjørsæter.