Styremøte i Landbruk Nordvest for styrerepresentantene.