Påmeldingslink kjem snart!

NB! Aure kommune får fysisk kurs til høsten før høstferien, i god tid før innehavende sertifikater utgår. Trolig Bergtun grendahus i Foldfjorden, for å dekke Aure/Smøla. Mer informasjon kommer senere.

Mange branner skyldes uforsiktighet ved utførelse av varme arbeider. De som utfører varme arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.

Forsikringsselskapene stiller krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider gjennom sine sikkerhetsforskrifter. Fra 01.01.2016 gjelder dette også bønder og deres ansatte som benytter sveiseapparat, vinkelsliper og lignende utstyr på gården.

Kurset tar for seg

  • Sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slokketeori
  • Risiko ved utførelse av varme arbeider

Kurset fungerer som førstegangskurs, og for deg som må friske opp gamle kunster før 5- årsperioden går ut. Kurset er på 6 timer fordelt på to kvelder, 25. og 27.mai. Begge i tidsrommet kl.19.00 - 22.00. Kurset inkluderer teori, kursmateriell og eksamen.

Praktisk slukkeøvelse med fysisk fremmøte blir arrangert senere, ved at kursinstruktør reiser rund på en "slokketurnè" når det er tid og rom for det mtp koronarestriksjoner. Denne delen av kurset kan også gjennomføres hos lokalt brannvesen på eget initativ.

Fullført kurs med godkjent eksamen og slukkeøvelse gir sertifikat for "Varme arbeider" fra Norsk Brannvernforening. Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Kurspris:

kr. 1.500 for medlemmer i Landbruk Nordvest / NLR

kr. 2.000 for andre

Slukkeøvelsen faktureres i tillegg etter gjennomført øvelse kr. 500.

Kursinformasjon:

  • Kurset foregår via kommunikasjonsprogrammet "Teams". For å delta trenger du en operativ e-postadresse og brukbar internettforbindelse. Det anbefales bruk av PC/Mac på kurset, og ikke nettbrett. Det kan også være greit å ha Chrome nettleser installert på datamaskinen.
  • Oppkobling begge dager kl. 18.45. Undervisningsstart kl.19.00.
  • Det blir hjemmeeksamen fra kl. 20.30 på torsdag 27.mai. Ved eksamen blir det sendt ut oppgavesett på e-post, og det gis en time til å besvare.
  • Kursavgift inkluderer kurslitteratur og eksamensavgift.
  • Kurskompendium sendes pr epost etter påmelding.
  • Kursinstruktør er Sigmund Trønsdal Moen (NLR Trøndelag), med bistand fra HMS-rådgiver fra Landbruk Nordvest.