Nettkurset er til for deg som trenger sertifikatet for bruk av plantevernmidler. Nettkurset arrangeres på kveldstid fordelt på 3 dager:

  • Kveld 1: Tysdag 25. mai 2021 kl. 16:30 - 20:00
  • Kveld 2: Torsdag 27. mai 2021 kl. 16:30 - 20:00
  • Kveld 3: Måndag 31. mai kl. 16:30 - 20:00 (inklusiv eksamen)

For å melde deg på bruk påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Bjørn Steinar Skarbø tlf. 90 66 26 27 / bjorn.skarbo@nlr.no. Påmeldingsfrist er snarest og senest onsdag 19.mai kl 14:00. Dette for å kunne rekke å sende ut kurslitteratur. Vi må og ha til sammen 10 deltakere for å kunne gjennomføre kurset.

Førelesarar: Del 1: Frode Grønmyr og del 2: Sverre Heggset, Landbruk Nordvest.
Landbrukskontoret i Hustadvika kommune er ansvarleg for avvikling av eksamenane.

Kursinformasjon

 • Fornyingskurset går over to kveldar. Grunnkurset går over tre. Fyrste og den halve andre kvelden er felles for dei to kursa.
 • Kurset føregår via kommunikasjonsprogrammet «Teams». For å delta treng du ei
  operativ E-postadresse og brukbart internettsamband. Ein tilrår bruk av PC på kurset.
 • Oppkopling frå kl. 16:00. Undervisningsstart kl. 16:30.
 • Det vert heimeeksamen begge avslutningsdagane kl. 18:30. Eksamen føregår ved at det vert sendt ut oppgåvesett på E-post som ein får ein og ein halv time til å besvare.
 • Kursavgifta inkluderer kurslitteratur og eksamensavgift.
 • Kursbok og arbeidshefte for grunnkurset vert sendt i posten. Ver derfor nøye med å
  oppgi rett og fullstendig postadresse i påmeldinga. På grunn av postgangen, er det
  ein stor fordel med tidleg påmelding.
 • Fornyingskurset kostar 1.800 kr for medlemmar i Landbruk Nordvest / NLR. For
  deltakarar som ikkje er medlem: 2.300 kr.
 • Grunnkurset kostar 2.800 kr for medlemmar i Landbruk Nordvest / NLR. For deltakarar som ikkje er medlem: 3.800 kr.