Dette er et fagmøtetilbud til deg som er medlem hos Landbruk Nordvest og driver grovfôrproduksjon. Hver onsdagskveld utover våren 2021 blir det arrangert fagmøter med ulike temaer knytt til grovfôrproduksjon. Vi holder 30 minutters innlegg om det aktuelle temaet, samt har satt av god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Møtelink er utsendt på mail 1.mars til deg som er medlem hos oss og som er registrert med grovforareal i vårt medlemsregistert. Er du medlem og har grovforareal, ta kontakt.

Påminnelse på ukens møte blir sendt ut i starten av hver uke på mail.