Nettkurset er til for deg som treng sertifikat for bruk av kjemiske midler. Kurset arrangeres over to dager;

  • Dag 1: Tirsdag 20.april kl. 10:00 - 16:00
  • Dag 2: Torsdag 22.april kl. 10:00 - 17:00 inklusiv eksamen

For å melde deg på bruk påmeldingskjemaet eller ta kontakt med Bjørn Steinar Skarbø tlf. 90 66 26 27 / bjorn.skarbo@nlr.no. Påmeldingsfrist er snarest og senest torsdag 15.april kl 14:00. Dette for å kunne rekke å sende ut kurslitteratur. Vi må og ha til sammen 10 deltakere for å kunne gjennomføre kurset.

Forelesere: Dag 1: Gunn Randi Fossland og dag 2: Sverre Heggset, Landbruk Nordvest

Landbrukskontoret i Hustadvika kommune er ansvarlig for avvikling av eksamenene.

Kursinformasjon

  • Kurset foregår via kommunikasjonsprogrammet "Teams". For å delta trenger du en operativ e-postadresse og brukbart internettforbindelse. En anbefaler bruk av PC på kurset.
  • Oppkobling fra kl.09:30. Undervisningsstart kl. 10:00.
  • Det blir hjemmeeksamen fra kl.15:30 på dag 2. Eksamen foreghår ved at det blir sendt ut oppgavesett på e-post som en får en og en halv time til å besvare.
  • Kursavgifta inkluderer kurslitteratur og eksamensavgift.
  • Kursbok og arbeidshefte for grunnkurset blir sendt i posten. Vær derfor nøye med å oppgi rett og fullstendig postadresse i påmeldingen. På grunn av postgangen, er det til stor fordel med tidlig påmelding.
  • Grunnkurset koster 2.800 kr for medlemmer i Landbruk Nordvest/NLR. For deltakere som ikke er medlem: 3.800 kr.