Nettkurset er til for deg som treng fornying av sertifikatet for bruk av plantevernmidler. Kurset arrangeres 20. april kl. 10:00 - 17:00 inklusiv eksamen.

For å melde deg på bruk påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med Bjørn Steinar Skarbø tlf. 90 66 26 27 / bjorn.skarbo@nlr.no. Påmeldingsfrist er snarest og senest torsdag 15.april kl 14:00. Dette for å kunne rekke å sende ut kurslitteratur. Vi må og ha til sammen 10 deltakere for å kunne gjennomføre kurset.

Foreleser: Gunn Randi Fossland, Landbruk Nordvest

Landbrukskontoret i Hustadvika kommune er ansvarlig for avvikling av eksamenene.

Kursinformasjon

  • Fornyingskurset gjennomføres på 1 dag.
  • Kurset gjennomføres via kommunikasjonsprogrammet "Teams". For å delta trenger du en operativ e-postadresse og brukbart internettforbindelse. En anbefaler bruk av PC på kurset.
  • Oppkobling fra kl. 09:30. Undervisningsstart kl. 10:00.
  • Det blir hjemmeeksamen fra kl. 15:30. Eksamen foregår ved at det blir sendt ut oppgavesett på e-post som en får en og en halv time til å besvare.
  • Kursavgiften inkluderer kurslitteratur og eksamensavgift.
  • Kursmateriell blir sendt i posten. Vær derfor nøye med å oppgi rett og fullstendig postadresse i påmeldingen. På grunn av postgangen, er det en stor fordel med tidlig påmelding.
  • Fornyingskurset koster 1.800 kr for medlemmer i Landbruk Nordvest / NLR. For deltakere som ikke er medlem: 2.300 kr.