DSCF9664

Alle som skal kjøre "masseforflytningsmaskiner" (gravemaskin, hjullaster, dumper etc.) med motoreffekt over 20,4 Hk eller 15 kW må ha maskinførerbevis for å kjøre lovlig. Merk at kravet gjelder også for kompaktlaster, bobcat og minilaster som har motoreffekt innenfor kravet. Kravet gjelder også for bønder som kjører på egen gård.

Dette kurset dekker kravet til det 32 timers obligatoriske sikkerhetskurset. Etter bestått eksamen på kurset kan du begynne å øvelseskjøre. Kravet er minimum 40 timer praksis på den maskinen du ønsker å kjøre opp på. Kravet er 40 timer pr. maskin.

Merk at du må selv skaffe deg kjørepraksis. Du får ikke godkjent timer kjørt før avsluttet kurs og bestått eksamen. Denne praksisen må dokumenteres av en fadder som er godkjent maskinfører med enten kompetansebevis eller fagbrev og minst 3 års erfaring/praksis med aktuelt utstyr. Fadder må utfylle eget fadderskjema som må være levert til kursinstruktør før øvelseskjøringen kan starte.

Oppkjøring kan du gjøre på kurs som Landbruk Nordvest arrangerer eller der Kristiansand Truckopplæring har kurs. Første gangs oppkjøring er inkludert i kursavgifta. Videre oppkjøring koster i dag kr. 2.000,-.

Hva ønsker vi å oppnå med vårt maskinførerkurs?

Hensikten er å gi personer som jobber med masseforflytning eller kan tenke seg en slik jobb, kunnskap om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Det er viktig å kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk kan unngås. Gjennom kurset håper vi å skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og hvordan disse kan unngås. Kurset skal bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem passer vårt maskinførerkurs for?

Kurset passer for alle bransjer hvor dette er vanlige arbeidsredskaper, samt for de som kan tenke seg en jobb som fører av anleggsmaskiner. Kurset er obligatorisk for alle som skal kjøre masseforflytningsmaskiner (gravemaskin, hjullaster og dumper).

Kurset koster for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving kr. 8.900,- for andre kr. 9.900,-.

Kursprisen dekker forelesninger, kursmateriell, teoriprøve, øvelseskjøring en av kursdagene, oppkjøring når 40 timers kravet er nådd, utstedelse av maskinførerbevis og mat alle dagene.

Program:

  • Torsdag: Start kl. 16.00. Informasjon om kurset, utfylling av dokument og introduksjon
  • Fredag: Full teoridag
  • Lørdag: Starter med teori, avslutter med øvelseskjøring av ulike maskintyper etter lunsj
  • Søndag: Teori meste av dagen. Avsluttes med 1 times skriftlig eksamen.

Fagansvarlig:

Kristiansand Truck- opplæring (sertifiseringsnummer ATS-041) sertifisert av ASAS.