Utprøving av nye gulrotsorter

09.01.2019 (Oppdatert: 12.01.2019) Gunn Randi Fossland

Hver høst samles rådgivere som jobber med grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving til "Sortsmøte" i Oslo. Rådgivere, koordinator på grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving, Gerd Guren, samt representanter fra frøfirmaene NORGRO og LOG oppsummerer da årets sesong og utprøving. På møtet går vi gjennom alt som har vært prøvd av grønnsakssorter i Norge i 2018 for å vurdere videre skjebne til de nye sortene

Sortsarbeidet

Hver høst samles rådgivere som jobber med grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving til "Sortsmøte" i Oslo. Rådgivere, koordinator på grønnsaker i Norsk Landbruksrådgiving, Gerd Guren, samt representanter fra frøfirmaene NORGRO og LOG oppsummerer da årets sesong og utprøving. På møtet går vi gjennom alt som har vært prøvd av grønnsakssorter i Norge i 2018 for å vurdere videre skjebne til de nye sortene. For vårt vedkommende deltar vi i sortsarbeidet på gulrot. På Smøla prøver vi ut mellom 8-10 gulrotsorter hvert år. Vi samkjører oss med trønderne slik at vi sammen får et større område å hente erfaring fra. Dette arbeidet har vi i Landbruk Nordvest vært med på i sju år nå.

 

Smølamyr

Siden gulrota på Smøla dyrkes på myrjord, er det ikke nødvendigvis bare å innhente opplysninger om en ny sort fra andre deler av landet med andre jordtyper og ikke minst anna klima. Vi må gjøre erfaringer med nye sorter sjøl! Sortsutprøvinga engasjerer både rådgiver og dyrkere! Vi har flere markvandringer i løpet av vekstsesongen og med jevne mellomrom er vi innom sortsfelta for å se hvordan de ulike sortene etablerer seg og vokser.

 

Rask spiring

Vi har erfart at det er en fordel at en sort spirer raskt. Dette for å utnytte spirefuktigheten best mulig og for å utnytte vekstsesongen og være høsteklar tidligere (sorter som kan leveres på seinsommer/tidlig høst). Det kan faktisk være nesten ei uke forskjell mellom de som spirer seinest til den sorten som er raskest i gang. Jerada har vist seg å være en slik "hurtigspirer". Speedo, som er en relativt tidlig sort, er også raskt i gang.

 

God lagring og lite sykdom

Stor avling er selvsagt viktig, men minst like viktig er at sorten lagrer godt og er lite utsatt for sykdommer i felt og seinere på lager.

 

Både Jerada og Cadence har så langt vist seg både å gi stor avling og å lagre bra. Når det er sagt så viser lagringsforsøk at de fleste av sortene vi har prøvd de seineste åra har lagra bra.

 

"Smølagulrota" er kjent for sin søte og gode smak, det vet jo alle! Mye av dette kan forklares med jorda den vokser i, samt at den får mye lys. Det er imidlertid ganske stor forskjell på smaken mellom sortene. Samme sort smaker heller ikke likt fra f.eks. Smøla til eksempelvis Levanger. Her er nok jordtypen det meste av forklaringa.

 

Triton, Speedo og delvis Cadence er

sorter som vi synes er gode hos oss. Nå kan det hende vi har oppdaga en "gourmet-sort" til, nemlig Tribord.

 

Tribord er en slektning av Triton. Den er nok litt seinere enn Triton og kanskje ikke av de mest yterike sortene, men den skal få være med i utprøvinga et år til før vi trekker noen konklusjon.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.