Underbuksa røper jordhelsa

13.10.2020 (Oppdatert: 13.10.2020) Maud Grøtta

Ei levende jord gir godt grunnlag for plantevekst. Underbukser som har ligget i jorda et par måneder gir en god indikasjon på hvordan det står til. Selvfølgelig kunne det ha vært en firkanta bomullsklut i stedet for underbukser, men er det noen som har hørt om kluthumor?

Ubrukt truse og truse som har ligget i sandjord med stort innhold av silt og leir, og som var noe pakket. De to nederste trusene lå i grovere sandjord der det tydeligvis var god omsetning av organisk materiale. Foto: Maud Grøtta

I september arrangerte Landbruk Nordvest ett kurs og 15 markdager med jord og jordhelse som tema. På flere av disse arrangementene ble det gravd opp underbukser. De som var gravd ned på spesielt pakka jord, for eksempel i innkjøringa til et skifte, var lite nedbrutt av bakteriene i jorda. Her blir det for lite luft til at det blir noe særlig aktivitet. Der trusene var helt oppspist og det bare var kantstrikkene og merkelappen av kunststoff igjen, fant vi god jordstruktur eller det var grov sandjord som gir god tilgang på luft.

 

Livet nede i jorda trenger det samme som annet liv: vann, luft, mat og passende temperatur. Ei bomullsunderbukse er mat det, men uten at det er mer organisk materiale til stede så blir det ikke så mye liv. Jorda må også være slik at det er god luftveksling, det vil si at oksygenrik luft kan komme ned i jorda og karbondioksid kan slippe ut av jorda. Jorda bør også ha evnen til å holde på vann og samtidig slippe overflødig vann igjennom uten at det tar med masse næringsstoffer. Hvis jorda har god grynstruktur vil jorda ha slike egenskaper som vi ønsker.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.