GD Koyremonster bilde
⋅ Maskinteknikk

Spar jorda med rett køyremønster

Mange har tatt steget frå fôrhaustaren til totrinnshausting med slåmaskin og rundballepresse eller anna haustereiskap.
NLR Vest SA
IMG 9790
⋅ Hjul, dekk og belter

Grasvettregel nr.4

Juster lufttrykket både i traktor- og redskapshjul!
NLR
3 A7 A8520
⋅ Grovfôr

Grasvettregel 6

Still inn reiskapen rett. Det gir både betre avlingskvalitet og redusert dieselforbruk.
NLR
IMG 9790
⋅ Hjul, dekk og belter

Grasvettregel 4

Juster lufttrykket både i traktor- og redskapshjul!
NLR
IMG 0308
⋅ Dyrkingsråd

Grasvettregel 1

Ha en oppdatert gjødslings- og kalkingsplan! Er det behov for å kalke, spre kalk!
NLR
N Silo overste hylle
⋅ Grovfôr

Ensileringspumpe fra Hardanger

På Hellestveit Gard driver Helen Hellestveit og Tor Bruland med sau og i tillegg lager Tor ensileringspumper for salg.
NLR Vest SA
Rauch mineralgjodselspreder aggregat jkh 2021
Medlem
⋅ Maskinteknikk

Dyrt uten kantspreiar

Ut mot kanten må ein nytte seg av kantspreiarfunksjon for å få maksimal utnytting av mineralgjødsla. Utan kantspreiing vil ein enten tape avling rundt ytterkanten på jordet eller kaste mykje gjødsel på utsida.
1 2 3 4 5 6