Ta grovfôranalyse

30.12.2017 (Oppdatert: 31.01.2018)

Grovfôret utgjør hoveddelen av fôrrasjonen til drøvtyggerne. Ei fôranalyse er et godt grunnlag for å finne et fôringsregime som tar høgde for bestemte produksjonsmål. Analyseresultatet er dessuten et hjelpemiddel for å vurdere gjødslinga neste sesong.

Kvaliteten varierer

Fôr fra forskjellige steder slått samme dag, kan ha stor variasjon i energiinnhold. Faktorer som sprøyting, grasarter, sollys, og høgde over havet er med og påvirker kvaliteten.

 

Det er viktig at du har et system ved lagring av fôret slik at du vet hvor du finner rundballene fra de ulike slåttene, fôrparti som er verdt å ta egne prøver av osv. For å ha full nytte av analyseresultatene, skal du vite hva slag fôr du eventuelt blander sammen. Ta minst ei prøve fra 1. og ei fra 2. slåtten. Ung og eldre eng har normalt ikke samme plantebestand og vil derfor ikke ha lik fôrkvalitet. Ei prøve av «ukjent opphav» har mindre nytteverdi.

 

Analyseresultat

Ei fôrprøve er til stor hjelp for å vurdere;

  • om du slår graset til rett tid utifra hvilke kvaliteter du trenger (energi målt i MJ eller FEm, totalt fiberinnhold (NDF) og ufordøyelig fiber (iNDF) er nær knytt til høstetidspunktet)
  • om gjødslinga er rett. Innholdet av råprotein og PBV er en god indikator på om N-gjødslinga er tilpasset slåttetidspunktet, (unødig høge verdier = dyra må bruke mye energi for å kvitte seg med overskuddet og du har altfor store kostnader på innkjøpt gjødsel)
  • Med ei gjæringsanalyse kan en vurdere hvordan ensileringsprosessen har gått. Er det brukt riktig mengde ensileringsmiddel, er graset hardt nok presset, er det lufttett og har det vært rask nok pH-senking? Alle disse spørsmålene kan vi vurdere ut fra ei gjæringsanalyse.
  • Til slutt kan vi også evaluere vekstsesongen med tanke på gjødsling ved hjelp av ei mineralprøve.

 

Bruk rådgiveren din

Å produsere grovfôr med ønskede kvaliteter må være et mål å strekke seg mot. Driftsforholdene er ulike fra gard til gard og det er ikke sikkert at du skal ha samme fokus som naboen. Ta en diskusjon med en av dyrkings rådgiverne i Landbruk Nordvest for å vurdere aktuelle sider ved grovfôrproduksjonen. Det kan være god økonomi i å ha fokus på dyrking og fôrkvalitet. Under- eller overvurdering av grovfôret, fører til tap av ytelse og inntekt.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.