Surfôrtolken

30.12.2017 (Oppdatert: 31.01.2018)

Med Surfôrtolken henter vi ut de viktigste resultatene fra fôranalysebeviset, får en praktisk kommentar til hvert resultat og gir ei helhetsvurdering av fôrkvaliteten. Alt dette får plass på ett A4-ark pr fôrprøve.

Omfattende analysebevis – Surfôrtolken forenkler

Sjøl om vi vurderer både fôrverdi, gjæringsresultat og gjødsling, får tilbakemeldinga plass på ett A4-ark, med ei oppsummering av helhetsinntrykket for hver prøve.

 

Utvidet analysepakke for økt verdi

For full utnyttelse av Surfôrtolken anbefaler vi utvida analysepakke: Norfôr-pakke, gjæringskvalitet og vanlige mineraler. Dermed kan du få tilbakemelding fra oss både om dyrkingsstrategi, gjødsling og ensileringsarbeid, med evt forslag til endringer/forbedringer.

 

Tilbudet fra Landbruk Nordvest

Vi tilbyr uttak av prøve og skriftlig tilbakemelding på eget skjema til vanlig timepris for medlemmer (635 kr/time). Ved prøveuttak betaler du ikke for reisetid/-kostnader, men det vil likevel lønne seg å få tatt ut flere/alle prøver på ett besøk. Pris på analyse, avhengig av laboratorium og analysepakke, kommer i tillegg..

Du får vurdering med Surfôrtolken uansett om du sjøl, vi eller andre rådgivere har tatt ut fôrprøva. Dataverktøyet er i dagens versjon best tilpassa næringskrav i mjølkeproduksjon, men vi kan gi vurdering også til andre drøvtyggere.

 

Utgangspunkt for videre rådgiving På en grovfôrgard er mengde og kvalitet på grovfôret av helt avgjørende betydning for å oppnå godt økonomisk resultat. En utvidet prøve av surfôret, med næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineralinnhold gir et veldig godt utgangspunkt for videre rådgiving. F.eks. er mineralanalyse et fint supplement til jordprøver ved gjødslingsplanlegging. Videre kan resultatene brukes til økonomiske vurderinger, der dagens drift kan settes opp mot forskjellige alternativer for ønsket drift i framtida.

Vi tilbyr også individuelle markvandringer for å registrere jord- og plantekulturtilstanden teig for teig, og sette opp en plan for å oppnå den avlingsmengde og grovfôrkvalitet som er best tilpasset produksjonen på garden. Når du vet du har varierende grovfôrkvalitet, bør du derfor ta mer enn ei prøve pr slått.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.