Pussing av beite

26.07.2017 (Oppdatert: 24.01.2018) Nina Iren Ugelvik

Det kan lønne seg å slå graset på beitene gjennom sommeren også.

I disse dager er det mye beitende husdyr ute som nyter sin versjon av sommerferie til det fulle. Mange gårdbrukere har og fått tatt ut noen velfortjente feriedager. Men har en tid og vilje, så er det gunstig å pusse over beitearealene om det ikke er gjort tidligere.

Å pusse over beitene ned til 7-8 cm minst en gang i løpet av beitesesongen er å anbefale. Har en mer enn nok av beiteareal eller ikke er avhengig av gode beiter, er beitepussing likevel fordelsmessig å gjennomføre. For beiter som skal gi høy avkasting bør en ha som mål å holde graset på rundt 10-15 cm gjennom hele beitesesongen og gjerne beitepusse etter annenhver avbeiting. For høytytende produksjonsdyr er det og viktig at beitet ikke går "tomt" før flytting for å unngå dropp i melkeytelse eller tilvekst. Da står det gjerne igjen 20-40 % av gresset. Pusser en rett etter endt avbeiting fjerner en det gjenstående graset og gir plantene lik vekststart igjen. Samtidig stimuleres plantene til økt gjenvekst av ungt næringsrikt bladmasse og en får jevnet ut gjødselrukene.

Har en kuperte beiter som vanskeliggjør mekanisk pussing, er beiting med forskjellige dyreslag gunstig. En kan enten utføre sambeiting eller rullere når de ulike dyreslagene får gå der gjennom sesongen. Både hest, sau, geit og storfe har ulike måter å nytte beiteareal på, både gjennom hvilke planter en prefererer, hvilke arealer de når til og hvordan en bruker munnpartiet ved beiting. Storfe river for eksempel av øverste grassjikt i store parti med tunga, mens sauen tar lengre ned på planten samt sorterer bedre ut hvilke planter en vil spise. Sammen kan de utnytte beitet bedre enn hver for seg. En annen bonus med sambeiting og vekselbeiting er at en kan få redusert noe av parasittpresset som er spesifikke på vertsdyr. Men vær obs på at sau og geit ikke bør bruke samme beite da de kan bære på de samme parasittene.

Beitepussing har og sin fordel med å slå ned på ugraset bokstavelig talt. Gjøres det flere ganger i gjennom beitesesongen kan en få bukt på noe av ugrasproblematikken. Pussing er et mekanisk planteverntiltak, som en kan notere i plantevernjournalen som et integrert planteverntiltak.

For best effekt bør en beitepusse når ugraset er i god vekst før det har fått blomstre og satt frø. Flerårig ugras knekkes ikke så lett, men pusser en over før det får frø seg så hindrer en i alle fall nye avkom. Ettårig ugras som f.eks. hønsegras og meldestokk takler pussing dårligere og utgår dermed lettere. En del har beiter som er særlig rike på sivarter og her kan særlig lav pussing om høsten virke positiv. Samme gjelder for sølvbunken.

Har en ikke beitepusset hittil i sesongen og ugraset nå står ferdigutviklet, er det uansett gunstig med en avpussing for å stimulere graset under til ny vekst.    Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.